14 تیر 1399 - 00:16

تراکتورسازی تبریز

تراکتورسازی تبریز

جدول مسابقات لیگ برتر ایران
آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
هفته اول 1 هفته دوم 2 3 هفته سوم 4 هفته چهارم هفته پنجم 5 هفته ششم 6 7 هفته هفتم هفته هشتم
برد


مساوی


باخت